+31 (0)26 213 65 50 info@biomimicryconsultancy.nl

Het Waardenkompas, BSC nieuwe stijl

 

De organisatie van de toekomst is een organisatie die veranderingen omarmt en koestert. Het waardenkompas helpt u bij de sturing van uw organisatie. Door de toenemende onzekerheden en onvoorspelbaarheid van de toekomst is duidelijk dat veranderen geen optie is, maar een noodzaak om te kunnen voortbestaan. Hoe stuur u uw organisatie in een constant wijzigend klimaat: focus, empowerment en diversiteit.

 

Het waardenkompas als leidraad

Het waardenkompas geeft aan het management, het personeel en de stakeholders een overzicht van de eisen waar de organisatie van de toekomst aan moet voldoen. Duidelijke doelen op korte termijn, merkidentiteit en het personeelsbeleid zijn door het waardenkompas op elkaar afgestemd. Het is een model waarin u de basis legt voor uw veerkrachtige organisatie.

 

Sturing van gedrag

Het waardenkompas bevat de kernwaarden die door de organisatie bewaakt worden. Zo is het menselijk gedrag meer en meer een kritieke succesfactor. Om hier recht aan te doen, bevat het kompas de gedragsaspecten van leiders. Maar het geeft ook duidelijk kaders voor de waarden en normen, de kernwaarden, voor de medewerkers. Het imago van het merk is in het kompas prominent aanwezig: het beeld van de organisatie en haar producten of diensten, volgens de klant. Natuurlijk zijn ook de langetermijn-KPI’s geformuleerd, want zonder objectieve metingen geen objectieve sturing.

 

Keuzes maken

Het resultaat is een handzaam kompas waarmee u medewerkers en klanten richting geeft aan wat belangrijk is voor de organisatie op lange termijn. Tegelijkertijd kunt u op korte termijn de juiste keuzes maken.  Zowel op het gebied van personeelsbeleid en innovatie als welke projecten voorrang hebben. Zonder ellenlange interne discussies.

 

Betrokkenheid

Het opstellen van het waardenkompas vraagt een betrokkenheid van al uw medewerkers.  Op deze manier voorkomt u dat de uitgangspunten verkeerd worden geïnterpreteerd. Tevens wilt u dat, vooral op het gebied van gedrag en kortetermijndoelen, een sociaal speelveld ontstaat waarin medewerkers elkaar aanspreken over de gemaakte afspraken.

 

Wilt u meer weten over het opstellen en/of invoeren van het waardenkompas? Neem gerust contact op met ons.

 

Els Martijn

Biomimicry-consultant en schrijfster van het boek Firm of the Future 3.8; De veerkrachtige organisatie

Tip: probeer biomimicry een onderdeel te laten worden van de cultuur binnen uw organisatie: Biomimicry Consultancy