+31 (0)26 213 65 50 info@biomimicryconsultancy.nl

Dynamiek

Menselijk kapitaal & informatiemanagement

Dynamiek zorgt voor een snellere acceptatie van de onvoorspelbaarheid en volatiliteit van de omgeving in de toekomst. Een veerkrachtige organisatie zal in reactie hierop zeer wendbaar moeten zijn door een dynamische inzet van mensen en het hebben van toegang tot de juiste informatie. Om dit bereiken, dient de mens centraal te staan in de organisatie, deze is tenslotte een vertegenwoordiging van de maatschappij. De mens dient echter wel mee te bewegen met de maatschappelijke ontwikkelingen. Op basis van de verzamelde data en de juiste analyses wordt het maken van keuzes eenvoudiger en door snel te besluiten kunnen kansen worden benut.

Een mierenkolonie heeft geen leider en onderlinge communicatie is beperkt. Toch zijn ze erg effectief, mede door in te zetten op presteren naar vermogen en alleen te communiceren over datgene wat ertoe doet.

 

Wilt u hier meer over weten? Neem gerust contact op met ons.

 

Els Martijn

Biomimicry-consultant en schrijfster van het boek Firm of the Future 3.8; De veerkrachtige organisatie

Tip: probeer biomimicry een onderdeel te laten worden van de cultuur binnen uw organisatie: Biomimicry Consultancy