+31 (0)26 213 65 50 info@biomimicryconsultancy.nl

Leiderschap

Vertrouwen & faciliteren

Leiderschap in een veerkrachtige organisatie vraagt om leiders die loslaten wat zij hebben geleerd. Zij verlaten gebaande paden en benaderen de toekomst met een open geest. In de toekomst geven leiders richting, zij coachen en faciliteren medewerkers. De toekomstige leider is een ware generalist met een groot oog voor menselijke aspecten. Het vertrouwen geven aan en het faciliteren van medewerkers zorgt ervoor dat eenieder in zijn kracht wordt aangesproken en dat samenwerken de enige optie is.

Ook in de natuur zijn er leiders. De zilverrug moet zijn vrouwen tevredenstellen anders verlaten ze hem. Hij zorgt voor bescherming, voortplanting en is een gentlemen voor de dames.

 

Wilt u hier meer over weten? Neem gerust contact op met ons.

 

Els Martijn

Biomimicry-consultant en schrijfster van het boek Firm of the Future 3.8; De veerkrachtige organisatie

Tip: probeer biomimicry een onderdeel te laten worden van de cultuur binnen uw organisatie: Biomimicry Consultancy